Planeet Aarde

De planeet aarde waar jullie op verblijven is een van de mooiste planeten in het universum.
Haar rijkdom is van onschatbare waarde voor jullie, voor de dieren en voor de natuur in al haar vormen. Het was en is de bedoeling dat jullie deze rijkdom met elkaar delen. Doch de hebzucht die er in het bewustzijn van jullie allen is ontstaan, heeft grote gevolgen voor de dieren en de natuur. Met moeite kunnen de dieren zich staande houden. De natuur zucht onder de extreme beperkingen die jullie haar opleggen.
De mens wil overal controle over hebben, over elkaar, over de dieren en als het een beetje meezit zal zij de natuur ook
nog beteugelen. Nu, ik kan jullie verzekeren dat de natuur zich niet laat beteugelen. De natuur zal altijd terugnemen wat haar toebehoort. Niet voor niets is het zo turbulent op jullie planeet op dit moment. Overal en in vele vormen laat de natuur zich gelden.
Waar jullie je zeker bewust van mogen worden, is dat jullie gedachten over de natuur en over de planeet aan jullie worden teruggegeven in vele vormen!
Zoals ik al aanhaalde, laat de natuur zich niet beteugelen. Zij zal altijd doorgaan met de taak die zij heeft, namelijk de planeet aarde te dienen. Zij laat zich deze taak niet ontnemen. Wat dat aangaat is de natuur meedogenloos als het moet. En zij zal er alles aan doen om jullie hiervan bewust te maken.
Door de tomeloze hebzucht zitten jullie in een spiraal van destructie ten opzichte van elkaar, de natuur en de planeet, die jullie, let wel voorziet van de dagelijkse behoeften.
Zoals ik dikwijls aanhaal, heeft alles met elkaar te maken, niets staat los van elkaar. Er zijn redenen waarom op dit moment de natuur zich laat gelden. De hoofdreden is dat zoals jullie naar jezelf en naar elkaar opereren, directe gevolgen heeft voor de natuur. Dat dit alles met gedachtekracht van doen heeft, mogen jullie opnemen in je bewustzijn.
Alles heeft met gedachtekracht te maken. Liefde kan alles aan in en door gedachtekracht; destructieve gedachten bewerkstelligen het tegenovergestelde evenzo.
Jullie planeet fungeert als een groot hart. Dit hart dat klopt voor jullie. Eeuwenlang misbruiken jullie het hart dat jullie voorziet van leven. De planeet aarde heeft veel te verduren gehad, toch blijft zij groots in haar wonderbare schoonheid. Samen met de natuur blijft zij jullie voorzien van de dagelijkse behoeften.
In verhouding met de gehele wereldbevolking zijn er maar weinigen die haar oprecht dankbaar zijn. Ik moet, wat de planeet aangaat, tot de conclusie komen dat jullie haar blijven tarten. Zonder schroom vissen jullie de oceanen en zeeën leeg. De planeet wordt vervuild en verwoest met nucleair afval. Grote delen van de planeet worden bedreigd met ontbossingen. De dieren moeten wijken uit hun gebieden en worden in reservaten opgesloten.
Dit alles gebeurt omdat de meesten van jullie zo hebzuchtig zijn. Aan alles moet verdiend worden. Ieder van jullie is met dat ene bewustzijn bezig: rijk worden!
Wat de meesten van jullie niet begrijpen, is dat er aan dit ene bewustzijn gevolgen vastzitten.
De natuur en de planeet werken nauw samen. Samen geven zij vele eeuwen al verschillende signalen af. Doch deze signalen worden in het algemeen genegeerd.
Vergeef mij mijn cynisme, maar mijns inziens verdienen handige lieden miljoenen aan de wonden van jullie planeet. Wat ik jullie wil aanreiken, is het volgende: weet dat de planeet en de natuur één groot bewustzijn zijn, en zij staan niet los van jullie! Bedenk je het volgende: wat zouden jullie zijn zonder de planeet en haar magistrale natuur?
Weet dat de natuur in alles haar gang gaat, zij heeft niets nodig, jullie daarentegen kunnen niet zonder de natuur en haar planeet!

Deze tekst komt uit Persoonlijke Verlossing van Engelina Hauptmeijer.

Ocean • [email protected] - copyright © 2022