Mijn Gedichten

Herkenning in de uitstraling van je wezen,
een spiegel van het universum dat ben je
badend in de atmosfeer van je warmte,
zie ik je blindend licht,
voel tot in het diepste van mijn wezen,
de fijnste trilling van je aanwezigheid.
Jouw hart kloppend in het mijne
om samen één te zijn.

Ocean


In de diepte van mijn hart, hoor ik het lied der smart.
Het einde en een nieuw begin,
de pracht en gloed van de zon die onderging.
Ik zal je nooit vergeten "Lichtdrager van de Heer"
dit bracht je me keer op keer,
om me te ontwaken en de strijd te staken,
te leven en te zijn, in zon en maneschijn.

Ocean

Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water,
Is liefhebben met elke nog bruikbare porie,
Is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren.

En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers,
is met armen en benen aloude geheimen vertellen
aan het altijd allesbegrijpende water.

Ik moet bekennen dat ik gek ben van het water.
Want in het water adem ik water,
in het water word ik een schepper die zijn schepper omhelst,
en in het water kan men nooit geheel alleen zijn
en toch eenzaam blijven
Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.

Paul Snoeck

Ode aan de zon

Het hemeldak schuift open en in mijn aardse wieg,
Kan ik je Goddelijk oog aanschouwen.
O lieve moeder zon,
Gij die mijn lichaam bestraalt met uw
Gloed van warmte en kracht,
Mag ik mijn danklied voor je zingen
Voor die eeuwige pracht.
Gij die je verbindt met deze aarde
En ons lichaam voedt.
O moeder zon, weerkaatsing van de geest,
Lichtpunt van de vader,
Mag ik je vergiffenis vragen
voor d’onwetendheid van ‘t mensenkind
Mag mijn lichaam versmelten met je stralen
in Liefde voor de alles verrijkende geest.
Zoals mijn lichaam leeft door jou,
leef ik door hem die mij de eeuwigheid
van het zijn laat voelen.

Ocean


Je bent voor mij een open poort,
waardoor ik heen mag gaan,
versmeltend met het al.

De streling van de levensadem kan voelen
En me mag koesteren in de stille kracht,
van Liefdes aanwezigheid.

Liefde is je naam, en ruimte je oord.

Jij bent voor mij,
een stroom van vreugde,
die ik in jou omhels,

Het Leven Zelf dat zich door jou manifesteert
En al wat niet is verteerd,
Zwemmend in je oceaan van Licht en Spel,
In de ruimte van het Zelf.
Een Ontmoeting met het AL

Ocean

Ocean • [email protected] - copyright © 2022