Neuropeptiden

Neuropeptiden: dat wat overdracht maakt naar receptoren die de prikkels activeren aan het uiteinde van de zenuwen.. De prikkel geeft chemische reactie die een positieve invloed heeft op onze gevoelens en emoties.

Komt door prikkels.

Neuropeptiden geven prikkels door aan receptoren die ontvangen worden in de zenuwbanen. In verband met emoties en gevoelens kunnen deze beslissende factoren in onze gezondheid zijn. Dolfijnen hebben de kracht om door trillingen negatieven gevoelens om te zetten in positieve gevoelens. Zij kunnen ook op lichamelijk vlak veel losmaken, analoog met ultrasone behandeling bij kinesist voor fysieke blokkades

Een belangrijke doorbraak welke de laatste jaren zichtbaar is geworden in het geneeskundig denken, is het besef dat het lichaam niet een kunstzinnige machine blijkt te zijn dat heeft leren denken, maar dat men eerder kan spreken van een complexiteit van intelligente gedachten, dat een lichaam heeft gecreëerd. Wetenschappelijk is namelijk inmiddels bewezen dat er een subtiele wisselwerking bestaat tussen geest en materie door middel van neuropeptiden. Dit zijn eiwitachtige stoffen, die door de cellen worden aangemaakt, die als boodschapperstoffen in de bloedbaan door het lichaam heen getransporteerd worden, of tussen de verbinding van de zenuwcellen voor de communicatie zorgen5. Onder invloed van lichaamsfuncties, emoties of gedachten worden talloze waterstof-, koolstof-, zuurstofatomen en andere deeltjes in beweging gebracht en door middel van de intelligentie van de DNA in de celkernen tot neuropeptiden gevormd. Eccles noemt dit een vorm van psychokinese, een transformatieproces tussen gedachte en materie. De cellen beschikken op deze wijze over een vocabulaire van duizenden chemische informatiemoleculen, die op de juiste momenten worden geproduceerd en geïnterpreteerd om de lichaamsfuncties te besturen. De mens is in feite een levende gedachte, welke een lichaam creëert door de uitwerkingen van de neuropeptiden, ontstaan door de voortdurende stroom van gebeurtenissen, op de hormonenhuishouding en daarmee op de stofwisseling en allerlei andere belangrijke lichaamsfuncties. Tot diep in onze cellen toe blijkt ons lichaam het historisch archief te zijn van ons leven. Uit het bovenstaande blijkt dus duidelijk dat er een complexe wisselwerking bestaat tussen geest en lichaam. Voortdurende geestelijke druk zoals stress veroorzaakt neuropeptiden patronen, welke de lichaamsfuncties geheel kunnen ontregelen. Ziekten die hiervan het gevolg zijn, zouden echter weer genezen kunnen worden door een juiste geestelijke behandeling. De lichaamsintelligentie zorgt dan zelf via de neuropeptiden voor de aanmaak van het perfecte medicijn. Wanneer men de patiënt echter van buitenaf medicijn toedient, waarbij men hem niet de juiste geestelijke begeleiding geeft, kan dit het lichaam uit evenwicht brengen, waardoor er ongewenste bijwerkingen zouden kunnen ontstaan.

9 april 1996 – Dr. A.H. Heinekenprijs voor Geneeskunde voor David de Wied

Vanaf de jaren zestig concentreerde het onderzoek van De Wied zich op de zogenaamde neuropeptiden. Deze kleine eiwitten worden aangemaakt in de hersenen of in de hypofyse. De Wied formuleerde al in 1969 de hypothese dat deze peptiden de hersenfunctie direct beïnvloeden en daarmee ook het gedrag van mensen en dieren. Geavanceerde technieken, die later beschikbaar kwamen, hebben de veronderstelling dat neuropeptiden zo’n belangrijke rol vervullen in de hersenen herhaaldelijk bevestigd.

Met zijn neuropeptidenconcept heeft professor De Wied aan de wieg gestaan van het huidige onderzoek aan neuropeptiden en neuropeptide receptoren. Op het ogenblik is zelfs sprake van hernieuwde aandacht voor zijn ideeën. De resultaten van de studies op dit gebied worden gebruikt bij de ontwikkeling van geneesmiddelen voor gedragsstoornissen (bijvoorbeeld stress), en zullen naar verwachting in de nabije toekomst nieuwe toepassingen vinden.

Ocean • [email protected] - copyright © 2022