Helende Kracht van Dolfijnen

Ocean vroeg me enkele bevindingen neer te schrijven over mijn ervaringen met dolfijnen en hun impact op de mens. Dit doe ik met vreugde en enthousiasme.

In onze "westerse" samenleving neemt het aantal kinderen met schoolmoeilijkheden, gedragsstoornissen , depressie, anorexia, hyperactief gedrag, autisme huiveringwekkend toe.

Door de steeds sneller draaiende consumptiemaatschappij komt het gezin sterk onder druk te staan. Kinderen zijn gevoelige barometers en reageren binnen het gezin onmiddellijk op stress, onzekerheid veroorzaakt door scheiding van de ouders, pesterijen op school, emotionele verwaarlozing, geweld op televisie enz.

Kinderen worden agressief of weigeren contact met de buitenwereld om zo te ontsnappen aan de druk binnen het gezin, de school en de maatschappij.

In werkelijkheid signaleren deze kinderen ons dat het evenwicht tussen voelen en denken, creativiteit(=levensvervullend) en productiviteit(prestatie gericht) autoriteit en liefde binnen onze samenleving verstoord is!

Wetenschappers, psychologen, medici, neurologen erkennen nu dat kinderen die onder immense druk staan bepaalde hersencentra afsluiten. Net zoals een kind met diplopie(dubbel zicht) een lui oog creëert door een van de twee visuele hersencentra uit te schakelen!

Door hun enorm ontwikkelde hersenmassa bezitten dolfijnen de gave op unieke en specifieke wijze te reageren op afwijkend of psychisch gestoord gedrag. Dolfijnen leven in het water en in een wereld van klank, en bezitten een meesterlijk instrument: de sonar. Zij capteren de ziekmakende frequenties en sturen vervolgens impulsen uit die de psychische verstoring helpen in balans te brengen volgens het principe van resonantie.

Dolfijnen zijn in staat het afgesloten gevoelsgebied (=de geïnhibeerde hersencentra), zetelend in de rechter hersenhemisfeer, in het kind terug aan te wakkeren zodat beide hersenhelften terug gaan samenwerken.

Dolfijnen stimuleren met hun speelsheid het blije gevoel in ons, ze brengen rust en vertrouwen.

Tijdens dolfijnen workshops onder leiding van Ocean was ik getuige hoe deze kinderen die in de groepen aanwezig waren en enorm worstelden met hun eigen ik geleidelijk open bloeiden en hun vertrouwen herwonnen.

Ocean • [email protected] - copyright © 2022