Boek: Dolfijnen Boodschappers van Liefde

Boekpresentatie
Dolfijnen Boodschappers van Liefde
Ocean
© 2012

Het is niet moeilijk een loflied over de sierlijkheid van de dolfijnen te componeren, noch om hun intelligentie en vriendelijkheid tot onze verbeelding te laten spreken. Het zijn zoogdieren die dertig miljoen jaren ouder zijn dan de mens. In Griekenland, de bakermat van de geneeskunde, vind je deze waarheid terug in mythen en legenden. Volgens de Grieken zijn dolfijnen de uitdrukking van het vrouwelijk oerelement en zien we de sterke overeenkomst tussen de woorden delphin (dolfijn) en delphys (baarmoeder).

Dolfijnen zijn Goddelijke wezens, hierdoor is communicatie mogelijk, die gemakkelijk en eerlijk verloopt. Zij belichamen datgene wat wij op het droge zo erg missen: vrijheid, speelsheid en liefde.. Tegenwoordig worden er onderzoeken met computers gedaan om de mogelijkheid te ontwikkelen een gemeenschappelijke taal te creëren tussen mens en dolfijn. De trillingen van dolfijnengeluiden ligt echter hoger dan bij de mens.

Wetenschappers hebben reeds vastgesteld dat de thalamus-klier, een gedeelte in de hersenen, bij dolfijnen zeer goed ontwikkeld is en zo groot is als bij de mens. Deze kern ontvangt geen stimulatie van buitenaf en je zou het waarnemingsvermogen kunnen noemen. Dit gebied staat in verbinding met het derde oog, de zetel van het hoger bewustzijn.

Dolfijnen zijn boodschappers van liefde, ze lokken je uit je tent, ze openbaren je mens zijn. Wij mensen dragen achter onze maskers zulk een kracht, zulk een liefde. Het moet alleen gestimuleerd worden, het wacht om aan de oppervlakte te komen. Dolfijnen geven je deze vonk. Ze verhogen je frequentie. Volgens Ram dass, een ziener uit Amerika is de kennis van Atlantis in hun erfelijk materiaal vastgelegd om alzo deze kennis terug door te geven aan ons. Volgens ingewijde is de ster Sirius de verblijfplaats waar het hoogste bewustzijn vertoeft, alvorens het vorm aanneemt op aarde en waarnaar het bewustzijn terugkeert als het de aarde verlaat.

Ons geboorterecht in dit prachtige universum is om te worden wie we werkelijk zijn.
Dolfijnen en Walvissen zijn hier het ultieme voorbeeld van. Ze laten ons herinneren dat wij liefde zijn en tonen ons wat daarvoor nodig is. Dit boek geeft kennis en wijsheid over deze bijzondere wezens. Het nodigt ons uit hen te eren en respecteren en hun prachtige leefomgeving in tact te houden en geeft ook richtlijnen hiervoor. De levende foto’s en teksten raken het mensenhart en scheppen ruimte om deze boodschap te ontvangen.
Dolfijnen en Walvissen leveren een grote bijdrage in de evolutie van onze aarde.

Dit boek is een hart en handleiding om de leefwereld van de dolfijnen te leren kennen en kan besteld worden via mail:

[email protected]

kostprijs 23 euro + 5 euro verzendkosten

De opbrengsten worden geschonken aan organisaties en/of projecten zonder winstoogmerk, die zich inzetten voor het behoud van zuivere zeeën, oceanen Dolfijnen en Walvissen.

De Dolfijnen en Walvissen wereldwijd danken U voor uw ondersteuning.

Ocean

Ocean • [email protected] - copyright © 2022